Ledde arbetet med att formge och designa porostidskrift.se från grunden.