Jag medverkade med bidraget 2 oktober 2017 (länk till numret).