Alla
Essäistik
Journalistik
Formgivning
Sättning
Översättning
Pdf
Ny hemsida åt Poros tidskrift
Formgivning och design
Ordkonst 2017:2
Sättning och formgivning
Bidrag i Ordkonst 2017:2
Essän "Domänverket"
Bidrag i Ordkonst 2016:3
Essän "Systertexten"
Ordkonst 2016:4
Sättning och formgivning
Tyckonom av Johannes Nilsson
Inlaga och omslag för Lystring förlag
Affisch Poros tidskrift
Formgivning
Reportage i lundagård
En granskning av nollningen vid Lunds universitet
Poros no. 2
Formgivning och sättning
FACKBOKENS DAG 2016
Referat
Förord i Ordkonst 2015:4
Tillsammans med Björn Hafstad
Poros no. 1
Formgivning och sättning
Ordkonstbroschyr
Formgivning och sättning
översättning för fronesis
Marion Fourcade et al. i Fronesis nr. 54-55
Bidrag i Ordkonst 2016:1
Essän "Resandetexten"
översättning för fronesis
Peter Osborne i Fronesis nr. 52-53
Bidrag i Ordkonst 2015:4
Essän "Rekviem för bandet vi förträngde"
Bidrag i Ordkonst 2015:3
Essän "Tove Folkessons uppgörelse med..."