Kompetenser och erfarenheter

Projektledning

 • Ansvarat för redaktionell inriktning, marknadsföring, administration och budget.
 • Koordinerat scenverksamhet (författarsamtal, releasefester, med mera).
 • Administratör och webbredaktör för www.ordkonst.nu och www.porostidskrift.se.
 • Samordnat gemensamma projekt för Skurups folkhögskola som elevrepresentant för skrivarlinjen.

Sättning och formgivning

 • Formgett och satt tidskriften Ordkonst och Poros tidskrift för pdf och tryck.
 • Formgett och satt essäsamlingen Tyckonom (Johannes Nilsson) för Lystring förlag.
 • Genomfört teknisk korrektur av e-böcker för Arkiv förlag.

Handledning

 • Handlett cirka 30 författare från utkast till publicerad text.
 • Arrangerat och lett cirka 30 träffar som ledare för Ordkonsts läsecirkel, skrivcirkel och filmcirkel.
 • Korrekturläst tre barn- och ungdomsböcker om “Anna Tizianna” åt Emma Fäldt och Idus förlag.

Rättigheter

 • Scoutat rättigheter för omkring 100 titlar utgivna på SAGA Egmont.

Skriftlig sammanställning

 • Författat av essäer, förord och skönlitterära alster för Ordkonst och Poros.
 • Ansvarat för metadata och baksidestext till ett tjugotal titlar för SAGA Egmont.
 • Skrivit artiklar och reportage för tidningen Lundagård.
 • Bevakat Fackbokens dag 2016 för Författarcentrum Syd.
 • Översatt två vetenskapliga artiklar för Fronesis.
 • Fört mötesprotokoll på möten som elevrepresentant för Skurup folkhögskolas skrivarlinje.

Befattningar och anställningar

2018-08-01– pågående

nordienT förlag
Frilans som redaktör och språkgranskare

2016-10-01 – pågående

Poros tidskrift
Redaktör, formgivare och webbdesigner

2014-07-01 – pågående

Folkuniversitetet Lund
Cirkelledare

2019-01-01 – 2019-07-01

Författarcentrum Syd
Praktikant

2015-07-01 – 2018-07-01

SAGA Egmont
Frilans som rättighetsscout och arbete med metadata

2015-11-01 – 2017-07-01

Akademiska Föreningen
Förman,
ansvarig utgivare, formgivare och skribent för Ordkonst

2015-07-01 – 2016-11-15

Tidskriften Fronesis
Översättare från engelska till svenska

2016-01-20 – 2016-03-04

Arkiv förlag
Praktikant

2015-05-01 – 2015-09-01

Tidningen Lundagård
Medarbetare

2011-08-31 – 2012-06-30

Skurups folkhögskola
Sekreterare

Fotograf: David Möller

Mathias Alexandersson
Köpenhamnsvägen 6B, 21743, Malmö
073-1425771
[email protected]

Utbildning

2002 – 2018

Lunds universitet
Förlags- och bokmarknadskunskap, sociologi, genusvetenskap, retorik, idé- och lärdomshistoria

Skurups Folkhögskola
Skrivarlinjen år 1 & 2

Örebro universitet
Sociologi, socialpsykologi, filosofi, psykologi, filmvetenskap

Tullängsskolan
Teknisk med inriktning datorteknik

Examina

 • Filosofie master med huvudområdet sociologi (LU, 2013)
 • Filosofie magister med huvudområdet sociologi (ORU, 2009)
 • Filosofie kandidat med huvudområdet sociologi och socialpsykologi (ORU, 2008)

Övrig kompetens

 • Adobe InDesign, Illustrator, WordPress, Calibre, Sigill, Office-sviten
 • Mycket god engelska i tal och skrift
 • B-körkort

Verksförteckning

2017

2 oktober 2017, skönlitteratur, Ordkonst 2017:4
Domänverket, essä, Ordkonst 2017:2
Ekonomernas överlägsenhet, översättning, Fronesis nr. 54-55
Förord, essä, Poros No. 2

2016

Systertexten, essä, Ordkonst 2016:3
Förord, essä, Poros No. 1
Konservativ revolution. Fascism som reaktionär modernism, översättning, Fronesis nr. 53-54
Resandetexten, essä, Ordkonst 2016:1
Fackbokens dag, referat, Författarcentrum Syd

2015

Rekviem för bandet vi förträngde, essä, Ordkonst 2015:4
Förord, essä, Ordkonst 2015:4
“Mycket åt alla – för lite åt få”, reportage, Lundagård 2015:5
Tove Folkessons uppgörelse med framgångssagan, essä, Ordkonst 2015:3

2013

SOCIALKONSTRUKTIVISM OCH ANTROPOLOGI.
Bör sociologer reflektera över människans natur?
Masteruppsats, sociologi, Lunds universitet

2010

Sociologiska antaganden om människans natur.
En metateoretisk studie av sociologisk teori
Magisteruppsats, sociologi, Örebro universitet